Typy poskytovaných služeb: 

 

01

 

Týdenní stacionář – pobytová služba.

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 15 do 50 let. Jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

Cíl pobytové služby: Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní rozhodování,plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do místního společenství.

Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

02

Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj jejich osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejích každodenního života a mohli žít běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

 

03

 

Kapacita týdenního stacionáře je 29 osob. Provoz stacionáře je od pondělí 6.00 hodin do pátku 18.00 hodin. Vyjímečně lze pobyt domluvit na základě individuálního požadavku zákonného zástupce či opatrovníka od neděle 18:00 hodin do soboty 8:00 hodin. V případech zvláštního zřetele lze pobyt domluvit nepřetržitě.

Podrobný rozpis plateb úhrady za poskytované služby v týdenním stacionáři naleznete v přiložené směrnici ÚHRADY  ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI.

Denní stacionář - ambulantní služba.

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 50 let. Jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

 

04

 

Cíl ambulantní služby Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní rozhodování, plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do místního společenství.
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Posláním denního stacionáře je umožnit docházejícím klientům pobyt v domácím prostředí týdenního stacionáře. Formou pracovních činností v dílnách získávají nácvik a upevňování motorických i psychických schopností a dovedností. V rámci pracovních a volnočasových aktivit podporujeme uživatele v dalším sociálním začleňování – zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života. Jsou to služby dle přání a potřeb uživatelů, které směřují ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Naše služba znamená i nabídnutou ruku rodinám, které by mohly podlehnout vyčerpání, mezilidským konfliktům z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Rodinným příslušníkům či přátelům klientů tím nabízíme časový prostor pro možnost seberealizace v pracovním procesu. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

Kapacita denního stacionáře je 12 osob, jde o maximální okamžitou kapacitu. Provoz stacionáře je od pondělí do pátku, každý den od 7.00 do 18.00 hodin

Podrobný rozpis plateb úhrady za poskytované služby v denním stacionáři naleznete v přiložené směrnici ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V  DENNÍM STACIONÁŘI.

Odlehčovací služba.

Forma poskytované služby: pobytová

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které svým chováním neohrožují sebe ani okolí
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí

Služba je určena pro osoby ve věku od 15 do 60 let. Jsou poskytovány nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

05

 

Cílem odlehčovací služby je zajištění nezbytného odpočinku fyzickým osobám, které se starají o osobu s hendikepem.
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

06

 

Posláním odlehčovacích služeb je umožnit služby těm osobám, jejichž zákonní zástupci potřebují určitou dobu.

 • k nezbytnému odpočinku
 • k vyřešení problémových situaí v rodinách v době nemoci
 • k nástupu na operaci, k pobytu v lázních
 • k dovolené a k rekreaci rodičů pečujících celoročně o postižené dítě
 • při uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy rodiče nejsou schopni zajistit péči doma
 • k vyřízení krátkodobých záležitostí

07

Zobrazení: 11990