Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomáháme při uplatňování práv a zájmů klientů (porada u odborníků, alternativní komunikace, logopedie – odstraňování vady řečí, rehabilitace). Doprovázíme klienta a zároveň vedeme k samostatnosti při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení: 4436