Jsme zařízení s krásným dívčím jménem TEREZA

01

Představíme Vám tři služby podle zákona č. 108/2006Sb., které Vám nabízíme.

Týdenní stacionář – pobytová služba, kapacita 29 osob

Denní stacionář – ambulantní služba, kapacita 12 osob (od 1.1.2019)

Odlehčovací služby – pobytová forma: 2 lůžka (2 osoby)

Výše uvedené sociální služby jsou určeny nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče.

O chod zařízení a jednotlivé služby se stará 34 pracovníků, z toho 23 pracovníků v přímé péči. Navíc podle smlouvy s Úřadem práce vykonávají pomocné činnosti 1 – 2 pracovníci.

Zájemci se o nás dozví z letáků, z internetu (www.domovtereza.cz), jsme i v registru poskytovatelů sociálních služeb. Zařízení si můžete prohlédnout kdykoliv, zvláště ve dnech otevřených dveří. Sociální služby poskytujeme ve dvou budovách se zahradou.

Jednání se zájemcem o přijetí: Vše potřebné se žadatel ozví při návštěvách v zařízení. Zároveň se osobně i z fotografií, CD a jiných materiálů podrobně seznámí s životem v zařízení a podmínkami poskytování sociálních služeb.

 Žádost o přijetí do zařízení: Žadatel si žádost o přijetí a blanket k vyjádření lékaře o zdravotním stavu stáhne na internetu nebo vyzvedne v zařízení. Žádost o přijetí může žadatel vyplnit se sociální pracovnicí i v zařízení. Po vyplnění obě listiny předá v zařízení (za vyjádření o zdravotním stavu některý lékař vyžaduje poplatek). Pokud v zařízení není volné místo, bude žadatel zařazen do pořadníku. Žadatel po dohodě může do zařízení nastoupit i na zkoušku. Při nástupu do zařízení je s klientem vypracovaná písemná smlouva.

 

Úhrada za poskytované služby:

Výši úhrady žadatel nalezne zde na webových stránkách zařízení (směrnice ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY.).

Zařízení má vypracovaný plán ochrany práv klienta: Jak podat své podněty, přání, připomínky i stížnosti se klienti dovídají na svých schůzkách. V obrazové formě je směrnice vyvěšena na nástěnce u vchodu do hlavní budovy. V obou budovách jsou přístupné i Knihy stížností. Pokud klient není spokojený s vyřešením stížnosti v zařízení, může ji podat zřizovateli, inspekci kvality či ochránci veřejných práv. Směrnice (pravidla) máme vypracovány pro kvalitní poskytování sociální služby. Se směrnicemi jsou klienti seznamováni, důležité pro ně jsou vypracovány v obrazové formě. Respektujeme osobní cíl každého klienta a spolu s ním jej naplňujeme. Naši činnost průběžně hodnotíme a probíráme s klientem i se zákonnými zástupci.

02

 Ukončení pobytu v zařízení. Klient může od Smlouvy odstoupit kdykoliv, bez udání důvodu. Výpověď musí být podána písemně, výpovědní lhůta běží 2 měsíce. Výpověď musí být podána písemně, může být bez udání důvodů. Pokud pobyt ukončuje zařízení, musí dát ukončení písemně, a běží dvouměsíční výpovědní lhůta. O výpovědi rozhoduje komise zařízení, která zkoumá důvody výpovědi. Důvody k ukončení jsou dány ve vnitřní směrnici. Směrnice je žadateli v zařízení přístupná.

Služby poskytujeme v budově č.p. 180 a v budově č.p. 143. Obě budovy jsou částečně bariérové. Podle svých schopností, přání, a volného místa je žadatel zařazen do jednoho ze tří oddělení. Vybavení pokojů a společných prostor je přizpůsobené postižení, pokoj si může uživatel dovybavit podle sebe, se souhlasem spolubydlících, pokud je pokoj vícelůžkový. Může užívat kuchyňku a společenskou místnost na svém oddělení, na pozvání může navštěvovat kamarády na jiných odděleních, dle svého zdravotního stavu a volby může docházet na rehabilitaci, do dílen, na výuku vaření i na další aktivity dle nabídkového listu.. K relaxaci, odpočinku i k zájmovým aktivitám může využívat zahrady.

 Služby poskytujeme v příjemném prostředí v obci, která je od Semil vzdálena asi 2 km. Zařízení je dostupné městskou hromadnou dopravou i pěšky po rovině, parkoviště pro automobily je mezi oběma budovami.

03

Organizace byla zřízena 27.12.1991 v secesní budově postavené v roce 1903 jako vila továrníka Matouše. Zřizovatelem tehdy Domova Tereza bylo město Semily. K 1.7.1994 došlo k převodu zřizovatelských práv z města Semily na Okresní úřad Semily. V té době se zařízení rozrostlo o druhou budovu, vzdálenou 70 m od hlavní budovy. K oběma budovám přiléhají zahrady. Během dvaceti let prošly rekonstrukcí a byly postupně opatřeny novým zařízením. Od 1.1.2003 je zřizovatelem Liberecký kraj. I nadále se vybavením přizpůsobujeme potřebám klientů zařízení a připravujeme se na postupnou transformaci, která dále začlení klienty s hendikepem do společnosti.

Do zařízení přijímáme osoby, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Liberecký kraj. 

 

SSP TEREZA, příspěvková organizace,

512 06 Benešov u Semil 180

ředitelka Bc. Marie Vojtíšková, tel. 481 624 625, 724 148 790, fax 481 624 625

sociální pracovnice Bc. Věra Bělková, tel. 605 919 003

dům čp. 180, tel. 481 622 883

dům čp. 143, tel. 481 624 047

email: reditel(zavináč)seznam.cz

web: www.domovtereza.cz

IČO: 00193771

Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

 Pro zajištění široké škály služeb uživatelům potřebujeme finanční i věcnou podporu firemních i individuálních dárců a sponzorů. Pomozte našim uživatelům! Našim dárcům nabízíme garanci účelně a efektivně využitých prostředků a je i možné domluvit jejich prezentaci na našich webových stránkách, umístěním loga firmy ve vstupní hale a pod. Neobejdeme se i bez dobrovolníků a dalších příznivců. Sponzorské dary přijímáme na účtu 51-6984720277/0100.


Děkujeme Vám, že Vám není lhostejný život osob s hendikepem.

Pomáháme našim klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.

Zobrazení: 11354